Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân & khách

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web này.

Quảng cáo của bên thứ ba

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên? 9Mods.com gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy.

? 9Mods.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động của chúng cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không tham gia một số thực hành nhất định. ? Chính sách bảo mật của 9Mods.com không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác như vậy.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng gửi email của bạn tới [email được bảo vệ]